trithucviet

82 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM

02838426698

05-01-2023

17 Nhấn
          SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TRỰC TUYẾN - ONLINE
 Quản lý trực tuyến từ xa
 Nhập liệu và xem báo cáo online qua Internet
 Tối ưu hóa công nghệ vào quản lý

1. Tại sao Doanh nghiệp phải sử dụng Phần Mềm?  Nhu cầu quản lý thực  tế như thế nào ? 
- Doanh nghiệp cần quản lý hàng hóa nhập mua vào, xuất bán ra và theo dõi tồn kho hàng một cách bài bản chuyên nghiệp
- Doanh nghiệp có kho riêng, cần xem tồn kho tức thời nhanh chóng, tránh báo cáo sổ sách rườm rà
- Quản lý công việc, sắp xếp nhân viên, dùng đúng việc đúng người
- Phần mềm lưu trữ số liệu tốt và an toàn hơn cách làm giản đơn thông thường (ghi sổ tay, làm bằng file excel ), tránh các rủi ro (nhân viên nghỉ, máy tính hư, thất lạc sổ sách …)
- Bảo mật số liệu tốt hơn:  vì phần mềm có thể phân quyền  cho NV sử dụng, được làm phiếu, không được sửa, không xem được giá mua, giá bán.
- Thao tác sử dụng đơn giản, cài đặt nhanh, chi phí rẻ, 15 phút làm quen và sử dụng ngay

2.  Tính Năng Chính của Phần Mềm Bán hàng – TTV STORE 2022.Net
-  Quản lý các danh sách: hàng hóa, thông tin liên lạc khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên …
- Lập phiếu và In các phiếu:  mua hàng, bán hàng, trả hàng, In hóa đơn GTGT bằng phần mềm, điều chuyển hàng hóa từ kho này sang kho khác.
- Báo cáo về số lượng nhập - xuất - tồn hàng:  báo cáo bảng kê bán hàng - mua hàng,  tổng hợp nhập-xuất theo mặt hàng, vật tư, khách hàng, điều kiện lọc theo thời gian ngày, tuần, tháng, năm.
- Báo cáo doanh số bán hàng:  theo ngày, tháng, năm, nhóm theo khách hàng, nhân viên.
- Báo cáo chi tiết  tình hình Nợ : Nợ Phải Thu – Nợ Phải Trả , bản đối chiếu công nợ, ngày phát sinh nợ
- Báo cáo tồn kho, nhập xuất tồn kho:  theo từng mặt hàng, nhóm hàng, theo từng kho, hoặc tất cả các kho
- Phần mềm có phân quyền người dùng:  phân quyền tạo mới, sửa, xem phiếu, xem các báo cáo nào, thông tin người lập phiếu, ngày và giờ sửa phiếu
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ms.Nguyễn Tú Anh – Sale Management
DĐ:  0909 45 88 00
ĐT: (028) 3842 6697 – 3842 6698
Email: trithucviet1@yahoo.com - www.ttvsoft.vn
#phanmembanhang, #phanmemmuabanhang, #phanmemtonkho, #phanmemquanlybanhang, #phanmemquanlykhachhang, #phanmemquanlycongno, #quanlykhohang, #quanlymuabanhang, #phanmemquanlytonkho, #phanmemkho

Sorry, comments are unavailable..

Chia sẻ