Các loại vi lượng Chelate (-) này được chiết xuất từ các nguồn hữu cơ, Amino Acid, Free Amino Acid.

Với tầm quan trọng như vậy, dưới đây là một số lý giải về vai trò của các nguyên tố vi lượng Chelate(-)

Bo (B):  Đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành phấn hoa, thiếu Bo hoa dễ bị rụng hoặc hạt bị lép.  Bo tạo nên thành tế bào, chuyển hóa đường, tinh bột và hạt phân, phân hóa mầm chồi, tăng chống thối củ, thối quả.

Đồng (Cu):  Đóng góp vào quá trình biến đổi đạm, tổng hợp Protein, tạo sự ổn định, xúc tiến quá trình tạo diệp lục và quang hợp. Tăng khả năng kháng bệnh, khả năng chịu hạn, chịu nóng,  chịu lạnh…

Kẽm (Zn): Sản sinh ra hóc môn, diệp lục, sự hô hấp và chuyển hóa cacbonhydrate, đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp đạm và hấp thu nước. Thiếu kẽm năng suất, phẩm chất cây trồng giảm.

Sắt (Fe): là chất dẫn truyền ánh sáng rất cần thiết cho sự hô hấp, tổng hợp diệp lục tố, giúp cây trồng phát triển cân đối.

Mangan (Mn): Đảm bảo sự phát triển của các hoc môn, tăng cường enzim, xúc tác các quá trình quang hợp, thúc đẩy sự nẩy mầm, tăng hấp thụ Cacbon, Ma nhê và Lân.

Molipden(Mo):Tham gia các quá trình trao đổi chất, tổng hợp chất diệp lục, là enzim làm giảm sự chuyển hóa Nitrate qua Ammonia., chuyển hóa lân vô cơ thành hữu cơ, tăng khả năng cố định đạm và tổng hợp Protein. Đặc biệt đối với cây họ đậu nếu thiếu Mo, cây phát triển kém, nốt sần giảm, hạn chế sự cố định đạm tự do.

Sorry, comments are unavailable..

Chia sẻ